Nieuws
blijf op de hoogste van ons rusthuis!

Bezoekregeling vanaf 7 september 2020

07 Sep
Bezoekregeling vanaf 7 september 2020

Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft opnieuw de maatregelen omtrent bezoek in WZC's aangepast.

Wij hebben hierbij toch enkele bedenkingen:

 • Ons WZC is volledig gelijkvloers, er is dus geen fysieke scheiding met verdiepen om kleinere “leefgroep bubbels” te vormen
 • Daardoor is onze leefgroep bubbel nu heden 38 bewoners groot
 • Onze bewoners hoeven, zolang er geen besmetting is, binnen geen afstand te houden of persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken
 • Onze bewoners leven bijna zoals voorheen.
 • Als iedere bewoner dicht contact heeft met zijn persoonlijke bubbel van 5 dan vergroot dat onze “leefgroep bubbel” tot 190 personen
 • Omwille van bovenstaande zal de impact van één besmetting enorm groot zijn bij onze bewoners
 • Eventueel bezoek op de kamer in de namiddag zorgt voor meer werklast bij ons personeel (kamers ontsmetten, begeleiden ed)

Daarom passen wij de volgende regels toe:

 • Alle bezoekers moeten steeds een mondneusmasker dragen, zich registreren en hun handen ontsmetten. Bij ziekte of bij de minste symptomen van Covid-19 is de toegang tot ons WZC voor die persoon verboden.
 • Bezoek in open lucht heeft nog steeds de voorkeur en daar hoeft onze bewoner geen mondmasker te dragen. Bezoek moet dit wel én moet ook de afstandsregel 1,5 m respecteren. Buiten is er geen beperking op het aantal bezoekers per bewoner. (met de nodige afstand)
 • De cafetaria is enkel open op dinsdag, vrijdag en zondag en dit van 13:30u tot 16u. Bezoek moet geen afspraak meer maken. We hebben 11 tafels die we kunnen gebruiken en toch voldoende afstand houden met andere groepen. Zijn deze tafels bezet dan moet volgend bezoek buiten zitten of wachten. Bezoek gaat rechtstreeks naar de cafetaria.
 • Bij het bezoekmoment in de cafetaria moet onze bewoner ook een mondneusmasker dragen en ook in de sociale bubbel moet er steeds 1,5 meter afstand bewaard worden. Daarom kan er niet meer dan 2 bezoekers per bewoner in de cafetaria toegelaten worden.
 • Bezoek mag enkel binnen om naar de cafetaria te gaan. Bezoek mag ook enkel dat toilet gebruiken. Andere verplaatsingen in ons rusthuis zonder begeleiding of akkoord van ons team zijn nog steeds verboden
 • Beperk fysiek contact zoals knuffelen, kussen, omhelzen, handen geven, …
 • Onze bewoner mogen onze voorziening verlaten. Echter omwille van onze bovenstaande bedenkingen drukken we ieder op het hart om steeds voorzichtig om te gaan met dichte contacten. Vermijd risicovolle contacten, gebruik mondneusmasker, ontsmet handen ed.
 • Een kort bezoek op de kamer is eventueel mogelijk, om bijvoorbeeld de kast eens te ordenen maar steeds met verwittiging van onze hoofdverpleegkundige. O.w.v. organisatorische redenen kan dit enkel tussen 9u en 15:30u. Bezoek buiten of in de cafetaria heeft altijd de voorkeur.

Het is de verantwoordelijkheid van iedereen binnen ons WZC om erop toe te zien dat het mondneusmasker correct gedragen wordt door personeel, bezoekers en bewoners. Iedereen kan u hierop aanspreken of dit aan de directie melden.

Omdat wij een klein, gelijkvloers rusthuis zijn beschouwen wij ons WZC als één "leefgroepbubbel". Omdat afstands- en andere hygiënische regels zeer moeilijk te controleren zijn, mogen onze bewoners binnen die bubbel bijna leven als voorheen. Net daarom dat wij allen, personeel, alle bezoekers, externe paramedici en leveranciers zich extra moeten inspannen om te zorgen dat onze "leefgroepbubbel" gevrijwaard blijft van besmettingen.

Wij rekenen daarop op ieders verantwoordelijkheidsgevoel en sociaal engagement om er alles aan te doen om een besmetting van jullie ouders, grootouders, tantes, nonkels en andere familie of vrienden, te vermijden.

Team Avondvrede

7/9/20             

7 reactie(s)

actitle

27 juli, 2022

Prix Viagra Europe cialis pills

Dropals

16 augustus, 2022

Priligy Medikament ivermectin for sale Buy Now Legally Tab Doryx Free Shipping Store

Keerbange

04 september, 2022

Randy Guillemette saw his doubts starship male enhancement pills LinkedIn priligy dapoxetina 30mg nos eua View all posts by Mary Hill

biazida

06 september, 2022

buy liquid cialis online General instructions for getting the most effective and fast results from the ED pills

twefeSiff

08 september, 2022

Action of their active components is increasing of natural blood flow to penis and that s why erection appears cheapest cialis I had to report to him on this as well

Pleanty

14 september, 2022

buy tamoxifen uk When trying to gauge whether this intervention had an effect on patient anxiety or satisfaction, results were more heterogeneous, perhaps reflective of ambiguity in our respondents experience in assessing the patient experience.

Kipspoith

17 september, 2022

Case reports and case series i. doxycycline hyclate uses R If it prophylaxis has bad effects to the body, like stomach ache or fatigue, it would not be good.

Reactie toevoegen