Nieuws
blijf op de hoogste van ons rusthuis!

Tijdelijke bezoekmaatregelen vanaf 19 oktober

20 Oct
Tijdelijke bezoekmaatregelen vanaf 19 oktober

Vanaf maandag 19 oktober zijn volgende tijdelijke maatregelen van toepassing.

  • Alle bezoekers moeten steeds een mondneusmasker dragen, zich registreren en hun handen ontsmetten. Bij ziekte of bij de minste symptomen van Covid-19 is de toegang tot ons WZC voor die persoon verboden.
  • Bezoek in open lucht heeft nog steeds de voorkeur en daar hoeft onze bewoner geen mondmasker te dragen. Bezoek moet dit wel én moet ook de afstandsregel 1,5 m respecteren. Buiten is er geen beperking op het aantal bezoekers per bewoner. (met de nodige afstand)
  • De cafetaria is enkel open op dinsdag, vrijdag en zondag en dit van 13:30u tot 16u. Bezoek moet geen afspraak meer maken. We hebben 11 tafels die we kunnen gebruiken en toch voldoende afstand houden met andere groepen. Zijn deze tafels bezet dan moet volgend bezoek buiten zitten of wachten. Bezoek gaat rechtstreeks naar de cafetaria. We mogen echter geen drank en/of voeding verkopen aan bezoekers. Ook het nuttigen ervan door bezoekers is net meer toegestaan.
  • Bij het bezoekmoment in de cafetaria moet onze bewoner ook een mondneusmasker dragen en ook in de sociale bubbel moet er steeds 1,5 meter afstand bewaard worden. Daarom kan er niet meer dan 2 bezoekers per bewoner in de cafetaria toegelaten worden.
  • Bezoek mag enkel binnen om naar de cafetaria te gaan. Bezoek mag ook enkel dat toilet gebruiken. Andere verplaatsingen in ons rusthuis zonder begeleiding of akkoord van ons team zijn nog steeds verboden
  • Beperk fysiek contact zoals knuffelen, kussen, omhelzen, handen geven, …
  • Onze bewoners mogen onze voorziening verlaten. We drukken ieder op het hart om steeds voorzichtig om te gaan met dichte contacten. Vermijd risicovolle contacten, gebruik mondneusmasker, ontsmet handen ed.
  • Een kort bezoek op de kamer is eventueel mogelijk, om bijvoorbeeld de kast eens te ordenen maar steeds met verwittiging van onze hoofdverpleegkundige. O.w.v. organisatorische redenen kan dit enkel tussen 9u en 15:30u. Bezoek buiten of in de cafetaria heeft altijd de voorkeur.

Het is de verantwoordelijkheid van iedereen binnen ons WZC om erop toe te zien dat het mondneusmasker correct gedragen wordt door personeel, bezoekers en bewoners. Iedereen kan u hierop aanspreken of dit aan de directie melden.

Omdat wij een klein, gelijkvloers rusthuis zijn beschouwen wij ons WZC als één "leefgroepbubbel". Omdat afstands- en andere hygiënische regels zeer moeilijk te controleren zijn, mogen onze bewoners binnen die bubbel bijna leven als voorheen. Net daarom dat wij allen, personeel, alle bezoekers, externe paramedici en leveranciers zich extra moeten inspannen om te zorgen dat onze "leefgroepbubbel" gevrijwaard blijft van besmettingen.

Wij rekenen daarop op ieders verantwoordelijkheidsgevoel en sociaal engagement om er alles aan te doen om een besmetting van jullie ouders, grootouders, tantes, nonkels en andere familie of vrienden, te vermijden.

Team Avondvrede

0 reactie(s)

Reactie toevoegen